Tác giả :

 

Ngày 10/01/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố quyết định số 60/QĐ-BGDĐT về việc công nhận bổ sung, thay thế, thôi không tham gia thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. 


Từ kết quả Hội nghị  Cán bộ viên chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 03/12/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định công nhận bổ sung 07 thành viên Hội đồng trường bao gồm: 01 thành viên đương nhiên là đại diện người học; 04 thành viên là đại diện giảng viên, viên chức, người lao động; 02 thành viên là đại diện ngoài trường đại học và công nhận thôi không tham gia Hội đồng trường cho 05 thành viên cũ. 

Sau khoảng thời gian khuyết các vị trí thành viên HĐT, ngày 03/12/2022, Nhà trường đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Cán bộ viên chức (CBVC) bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường (HĐT) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận, danh sách 7 thành viên mới được bầu bổ sung vào Hội đồng trường gồm có:
1. Đ/c Trương Thị Hiền (Phó Hiệu trưởng Nhà trường); 
2. Đ/c Quách Thanh Hải (Trưởng phòng Đào tạo); 
3. Đ/c Trương Nguyễn Luân Vũ (Trưởng khoa Cơ khí Chế tạo máy); 
4. Đ/c Đàng Quang Vắng (Trưởng khoa Kinh tế);
5. Sinh viên Lê Kim Ngân, Khoa Kinh tế (thành viên đương nhiên – đại diện BCH Đoàn trường);
6. Ông Phan Thế Hoàng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng An Phú Gia; 
7. Ông Lê Việt Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Động cơ và Máy nông nghiệp Miền Nam.

 

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chính thức ký quyết định công nhận bổ sung, thay thế và thôi không tham gia thành viên HĐT Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

 

Cũng trong Quyết định, 05 thành viên thôi không tham gia HĐT được công nhận gồm có: Ông Phạm Đại Dương (Đơn xin thôi); Ông Trương Anh Dũng (Công văn số 1143/TCGDNN-TCCB); Ông Nguyễn Trường Thịnh (Chấm dứt hợp đồng làm việc); Ông Nguyễn Hùng Thái (Chấm dứt hợp đồng làm việc); Bà Nguyễn Trần Bảo Uyên (Sinh viên ra trường).

 

 
Việc bầu bổ sung Hội đồng trường cũng như quyết định của Bộ GD&ĐT về việc công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của nhà trường nói chung và công tác ổn định bộ máy nhân sự của Nhà trường  nói riêng.

 


Hội đồng trường tổ chức họp phiên đầu tiên sau khi kiện toàn 7 nhân sự mới nhiệm kỳ 2020-2025 (14/01/2023)

 

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 đã được kiện toàn bổ sung và thay thế bởi các thành viên có được sự tín nhiệm cao trong Hội nghị CBVC, đại diện cho giảng viên, viên chức, người lao động, người học và cộng đồng xã hội. Hội đồng trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật, có vai trò mang tính quyết định sự phát triển của HCMUTE trong tương lai.

Tổng hợp: Phòng Truyền thông


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn