Tác giả :Số tổng đài 0837221223

Họ và tên

Chức vụ

 Đơn vị

ĐT

Email

Ngô Văn Thuyên

Chủ tịch

HĐ trường

8903

thuyennv@hcmute.edu.vn

Đỗ Văn Dũng

Hiệu trưởng

BGH

8901

dodzung@hcmute.edu.vn

Trương Thị Hiền

Phó Hiệu trưởng

BGH

8902

hientt@hcmute.edu.vn

Lê Hiếu Giang

Phó Hiệu trưởng

BGH

8904

hieulh@hcmute.edu.vn

Nguyễn Quốc Đạt

Trưởng Ban

Ban QLKTX

8211

datnq@hcmute.edu.vn

Hồ Anh Kiệt

Phó Trưởng ban

 Ban QLKTX

8212

hakiet@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thanh Giang

Phó Trưởng ban

 Ban QLKTX

 37361906

giangnt@hcmute.edu.vn

Phạm Minh Đăng

Trưởng Phòng

BPQLHSDA

8900

danghcmute@hcmute.edu.vn

Thái Lương Thụ

Phó trưởng phòng

BPQLHSDA

8460

thutl@hcmute.edu.vn

Nguyễn Trường Thịnh

Trưởng Khoa

Khoa CKM

8321

thinhnt@hcmute.edu.vn

Trần Quốc Hùng

Phó Trưởng Khoa

Khoa CKM

8322

hungtq@hcmute.edu.vn

Dương Đăng Danh

Phó Trưởng Khoa

Khoa CKM

5324

danhdd@hcmute.edu.vn

Trương Nguyễn Luân Vũ

Phó Trưởng Khoa

Khoa CKM

8323

luantnl@hcmute.edu.vn

Huỳnh Phước Sơn

Trưởng Khoa

Khoa CKĐ

8341

sonhp@hcmute.edu.vn

Lê Minh Nhựt

Phó Trưởng Khoa

Khoa CKĐ

8343

nhutlm@hcmute.edu.vn

Đỗ Quốc Ấm

Phó Trưởng Khoa

Khoa CKĐ

8343

amdq@hcmute.edu.vn

Nguyễn Văn Trạng

Phó Trưởng Khoa

Khoa CKĐ

8342

trangnv@hcmute.edu.vn

Võ Thị Ngà

Trưởng Khoa

K.CNHH&TP

8401

nganvt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thị Tịnh Ấu

Phó Trưởng Khoa

K.CNHH&TP

8402

tinhau@hcmute.edu.vn

Nguyễn Tấn Dũng

Phó Trưởng Khoa

K.CNHH&TP

8403

tandzung072@hcmute.edu.vn

Vũ Minh Hạnh

Trưởng Khoa

K.CNM&TT

8381

hanhvm@hcmute.edu.vn

Trần Thanh Hương

Phó Trưởng Khoa

K.CNM&TT

8382

huongtt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thành Hậu

Phó Trưởng Khoa

K.CNM&TT

8382

haunt@hcmute.edu.vn

Đặng Thanh Dũng

Trưởng Khoa

Khoa CNTT

8371

dungdt@hcmute.edu.vn

Đinh Công Đoan

Phó Trưởng Khoa

Khoa CNTT

8373

doandc@hcmute.edu.vn

Lê Văn Vinh

Phó Trưởng Khoa

Khoa CNTT

8372

vinhlv@hcmute.edu.vn

Lê Thanh Phúc

Trưởng Khoa

Khoa ĐT CLC

8411

phuclt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Văn Long Giang

Phó Trưởng Khoa

Khoa ĐT CLC

8412

giangckd@hcmute.edu.vn

Nguyễn Đăng Quang

Phó Trưởng Khoa

Khoa ĐT CLC

8413

quangnd@hcmute.edu.vn

Phạm Bạch Dương

Phó Trưởng Khoa

Khoa ĐT CLC

8414

bachduong@hcmute.edu.vn

Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Khoa

Khoa Đ-ĐT

8301

tamnm@hcmute.edu.vn

Hoàng Ngọc Văn

Phó Trưởng Khoa

Khoa Đ-ĐT

8302

vanhn@hcmute.edu.vn

Võ Minh Huân

Phó Trưởng Khoa

Khoa Đ-ĐT

8303

huanvm@hcmute.edu.vn

Lê Chí Kiên

Phó Trưởng Khoa

Khoa Đ-ĐT

8303

kienlc@hcmute.edu.vn

Lê Công Danh

Trưởng Khoa

Khoa In & TT

8361

danhlc@hcmute.edu.vn

Cao Xuân Vũ

Phó Trưởng Khoa

Khoa In & TT

8362

vucx@hcmute.edu.vn

Đỗ Quang Bình

Trưởng Khoa

Khoa KHƯD

8271

binhdq@hcmute.edu.vn

Phan Gia Anh Vũ

Phó Trưởng Khoa

Khoa KHƯD

8272

vuphan@hcmute.edu.vn

Trần Đăng Thịnh

Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế

8391

thinhtd@hcmute.edu.vn

Đàng Quang Vắng

Phó Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế

8392

vangdq@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Vân

Phó Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế

8393

vanntt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Đình Cả

Trưởng Khoa

Khoa LLCT

8261

cand@hcmute.edu.vn

Phùng Thế Anh

Phó Trưởng Khoa

Khoa LLCT

8262

anhpt@hcmute.edu.vn

Đặng Tấn Tín

Q.Trưởng khoa

Khoa NN

8251

tin.dang@hcmute.edu.vn

Lê Phương Anh

Phó Trưởng Khoa

Khoa NN

8252

anhlp@hcmute.edu.vn

Huỳnh Trọng Luân

Phó Trưởng Khoa

Khoa NN

8253

luanht@hcmute.edu.vn

Nguyễn Bá Hải

Trưởng Khoa

Khoa ST&KN

8531

bahai@hcmute.edu.vn

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng Khoa

Khoa XD

8291

kiennt@hcmute.edu.vn

Trần Vũ Tự

Phó Trưởng Khoa

Khoa XD

8292

tutv@hcmute.edu.vn

Châu Đình Thành

Phó Trưởng Khoa

Khoa XD

8293

thanhcd@hcmute.edu.vn

Đinh Thành Ngân

Trưởng Phòng

Phòng ĐBCL

8191

chdthanh@hcmute.edu.vn

Phan Thị Thu Thủy

Phó Trưởng phòng

Phòng ĐBCL

8192

thuyptt@hcmute.edu.vn

Phan Đức Hùng

Phó Trưởng phòng

Phòng ĐT

8122

hungpd@hcmute.edu.vn

Huỳnh Tôn Nghĩa

Phó Trưởng phòng

Phòng ĐT

8123

nghiaht@hcmute.edu.vn

Phạm Thị Thu Sương

Phó Trưởng phòng

Phòng ĐT

8124

suongptt@hcmute.edu.vn

Quách Thanh Hải

Trưởng Phòng

P.ĐTKCQ

8151

haiqt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Cúc

Phó Trưởng phòng

P.ĐTKCQ

8152

cucntk@hcmute.edu.vn

Nguyễn Hùng Thái

Phó Trưởng phòng

Phòng KHTC

8131

thainh@hcmute.edu.vn

Hoàng Thị Lan Hương

Phó Trưởng phòng

Phòng KHTC

8132

huonghtl@hcmute.edu.vn

Hồ Thị Ánh Tuyết

Trưởng Phòng

P.QHCC&DN

8711

tuyethta@hcmute.edu.vn

Nguyễn Vũ Lân

Phó Trưởng phòng

Phòng QHQT

8442

lannv@hcmute.edu.vn

Hoàng An Quốc

Trưởng Phòng

P.KH&CN

8161

hanquoc@hcmute.edu.vn

Đỗ Thành Trung

Phó Trưởng phòng

P.KH&CN

8163

trungdt@hcmute.edu.vn

Lê Tấn Cường

Phó Trưởng phòng

P.KH&CN

816

cuonglt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Trưởng Phòng

Phòng QTCL

8421

dungnt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Tấn Quốc

Trưởng Phòng

P.QTCSVC

8201

quocnt@hcmute.edu.vn

Hồ Thành Công

Phó Trưởng phòng

P.QTCSVC

8202

conght@hcmute.edu.vn

Nguyễn Đức Sâm

Phó Trưởng phòng

P.QTCSVC

8203

samnd@hcmute.edu.vn

Trần Quang Sang

Trưởng Phòng

P.TTGD

8181

sangtq@hcmute.edu.vn

Nguyễn Đức Vượng

Phó Trưởng phòng

P.TTGD

8182

vuongnd@hcmute.edu.vn

Nguyễn Bá Trương Đài

Trưởng phòng

P.TBVT

8141

nbtdai@hcmute.edu.vn

Phan Nguyễn Quí Tâm

Phó Trưởng phòng

P.TBVT

8142

tampnq@hcmute.edu.vn

Trương Vĩnh An

Trưởng Phòng

Phòng TCHC

8101

antvg@hcmute.edu.vn

Lê Phan Nhật Hằng

Phó Trưởng phòng

Phòng TCHC

8102

hanglpn@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

Phòng TCHC

8231

phongnt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thị Lại Giang

Phó Trưởng phòng

Phòng TCHC

8113

giangntl@hcmute.edu.vn 

Trần Thanh Thưởng

Trưởng phòng

P.TS&CTSV

8171

thuongtt@hcmute.edu.vn

Đặng Hữu Khanh

Trưởng phòng

 P.TS&CTSV

8172

khanhdh@hcmute.edu.vn

Nguyễn Nam Thắng

Trưởng phòng

Phòng TT

8681

namthang@hcmute.edu.vn

Vũ Trọng Luật

Giám đốc

Thư Viện

8221

luatvt@hcmute.edu.vn

Hồ Thị Thu Hoài

Phó Giám đốc

Thư Viện

8222

hoaihtt@hcmute.edu.vn

Trần Thị Ngân

Trưởng trạm

Trạm Y tế

8521

ngantt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Minh Triết

Quyền Giám đốc

TTDHS

8532

trietnm@hcmute.edu.vn

Nguyễn Phương Thúy

Giám đốc

TTDVSV

8571

phuongthuy@hcmute.edu.vn

Lê thị Hải Lý

Phó Giám đốc

 TTDVSV

 8572

lylth@hcmute.edu.vn

Trần Kim Toại

Phó Trưởng T.tâm

TTTT-MT

8513

toaitk@hcmute.edu.vn

Nguyễn Hà

Phó Trưởng T.tâm

TTTT-MT

8512

haspkt@hcmute.edu.vn

Huỳnh Nguyên Chính

Trưởng trung tâm

TTTT-MT

8511

chinhhn@hcmute.edu.vn

Bùi Văn Hồng 

Phó Viện trưởng

Viện SPKT

37306994

hongbv@hcmute.edu.vn

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Viện trưởng

Viện SPKT

37306995

tuannv@hcmute.edu.vn

Dương Thị Kim Oanh

Phó Viện trưởng

Viện SPKT

37306994

oanhdtk@hcmute.edu.vn

Lý Thiên Trang

Giám đốc

TTHTĐTQT

8441

tranglt@hcmute.edu.vn

Nguyễn Thới

Phó Giám đốc

TTHTĐTQT

8442

thoinguyen@hcmute.edu.vn

Nguyễn Văn Quận

Giám đốc

TTGDTC&QP

 

quannv@hcmute.edu.vn

Nguyễn Đức Thành

Phó Giám đốc

TTGDTC&QP

 

thanhnd@hcmute.edu.vn

Trần Kế Thuận

Phó Giám đốc

TT Việt – Đức

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:2,508,825

Tổng truy cập:19,315,058

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn