Tác giả :

1. Khoa Cơ khí Động lực

Trưởng khoa

Tiến sĩ Huỳnh Phước Sơn

sonhp@hcmute.edu.vn

Phó khoa

Tiến sĩ Lê Minh Nhựt

nhutlm@hcmute.edu.vn

Phó khoa

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trạng

trangnv@hcmute.edu.vn

Phó khoa

Thạc sĩ Đỗ Quốc Ấm

amdq@hcmute.edu.vn

2. Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

thinhnt@hcmute.edu.vn

Phó khoa

PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ

vuluantn@hcmute.edu.vn

Phó khoa

PGS. TS. Phạm Sơn Minh

minhps@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Quách Văn Thiêm

thiemqv@hcmute.edu.vn

3.  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Tấn Dũng

tandzung072@hcmute.edu.vn

Phó khoa

PGS. TS. Trịnh Khánh Sơn

sontk@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Nguyễn Thị Tịnh Ấu

tinhau@hcmute.edu.vn

4. Khoa Thời trang và Du lịch

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh

nta@hcmute.edu.vn

Phó khoa

ThS. Nguyễn Thành Hậu

haunt@hcmute.edu.vn

Phó khoa

ThS. Nguyễn Thị Thúy

nguyenthuy@hcmute.edu.vn

5.  Khoa Công nghệ Thông tin

Trưởng khoa

TS. Lê Văn Vinh

vinhlv@hcmute.edu.vn

Phó khoa

ThS. Trần Công Tú

tutc@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Lê Vĩnh Thịnh

thinhlv@hcmute.edu.vn

6.  Khoa Đào tạo Chất lượng cao

Trưởng khoa

Tiến sĩ Lê Thanh Phúc

phuclt@hcmute.edu.vn

Phó khoa

ThS. Nguyễn Đăng Quang

quangnd@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Nguyễn Văn Long Giang

giangnvl@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Bùi Xuân Dũng

dungbx@hcmute.edu.vn

7. Khoa Điện - Điện tử

Trưởng khoa

PGS. TS.Nguyễn Minh Tâm

tamnm@hcmute.edu.vn

Phó khoa

PGS. TS. Lê Mỹ Hà

halm@hcmute.edu.vn

Phó khoa

PGS. TS. Lê Chí Kiên

kienlc@hcmute.edu.vn

Phó khoa

PGS. TS. Trương Đình Nhơn

nhontd@hcmute.edu.vn

8.  Khoa In và Truyền thông

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Long Giang

giangnl@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Lê Công Danh

danhlc@hcmute.edu.vn

9. Khoa Khoa học Ứng dụng

Trưởng khoa

TS. Phan Gia Anh Vũ

vuphan@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Trần Tuấn Anh

anhtt@hcmute.edu.vn

10. Khoa Kinh tế

Trưởng khoa

TS. Đàng Quang Vắng

vangdq@hcmute.edu.vn

Phó khoa

ThS. Lê Trường Diễm Trang

trangltd@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Nguyễn Khắc Hiếu

hieunk@hcmute.edu.vn

11. Khoa Chính trị và Luật

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phượng

ntphuong@hcmute.edu.vn

Phó khoa

Thạc sĩ Phùng Thế Anh

anhpt@hcmute.edu.vn

 

12. Khoa Ngoại ngữ

Trưởng khoa

TS. Đặng Tấn Tín

tin.dang@hcmute.edu.vn

Phó khoa

ThS. Lê Phương Anh

anhlp@hcmute.edu.vn

14. Khoa Xây dựng

Trưởng khoa

PGS. TS. Châu Đình Thành

chdthanh@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Trần Văn Tiếng

tiengtv@hcmute.edu.vn

Phó khoa

TS. Trần Vũ Tự

tutv@hcmute.edu.vn

15. Viện Sư phạm Kỹ thuật

Viện trưởng

PGS. TS. Bùi Văn Hồng

hongbv@hcmute.edu.vn

Phó viện trưởng

PGS. TS.Dương Thị Kim Oanh

oanhdtk@hcmute.edu.vn

Phó Viện trưởng

PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn

tuannv@hcmute.edu.vn

16. Khoa Đào tạo Quốc tế

 

Phụ trách khoa

PGS. TS. Trương Đình Nhơn

nhontd@hcmute.edu.vn

 

 Phó trưởng khoa ThS. Nguyễn Thới  thoinguyen@hcmute.edu.vn  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn