Tác giả :
       
         BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

            Số: 89/TB-ĐHSPKT                                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4  năm 2017


THÔNG BÁO
Về việc báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề do sinh viên 
đặt ra tại các buổi gặp gỡ đối thoại HKI/2016-2017
___________________

    Kính gửi:  Các đơn vị

     Ngày 13/12/2016, Hiệu trưởng có ý kiến kết luận & chỉ đạo về việc giải quyết các vấn đề do SV đặt ra tại các buổi gặp gỡ đối thoại giữa Nhà trường với SV học kỳ I năm học 2016 - 2017. Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị và công khai minh bạch các việc đã làm được, chưa làm được với SV trong đợt gặp gỡ đối thoại giữa SV với nhà trường học kỳ II năm học 2016-2017, yêu cầu trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị những nội dung có liên quan. Cụ thể:
1. Các khoa
- Học tập và kết nối với doanh nghiệp khi ra trường.
- Giảng viên hạn chế dạy bù vào ngày chủ nhật.
- Làm thế nào để tăng chất lượng sinh viên ở đầu ra, giúp sinh viên ra trường có việc làm với mức lương ổn định.

2. Các phòng ban
-  Nghiên cứu cải tiến: Tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp “quan tâm phụ huynh đến dự Lễ”. Đề nghị hạn chế xếp lịch học Thể dục vào tiết 7-8 (12h30-14h20). 
-  Chế độ chính sách đối với người học, quyền và nghĩa vụ người học; học bổng, học bổng trợ cấp sinh viên khó khăn đột xuất.
-  Sửa chữa quạt, loa, máy chiếu mờ, đèn ở khu A, B (B 312, B 206); điện hành lang – cầu thang ở khu B – C quá tối; thiết bị loa nghe của khoa Ngoại ngữ.
-  Nhà vệ sinh ở các khu (trừ B, C) nước chảy yếu, thiếu giấy vệ sinh, xà phòng.
-  Hỗ trợ sinh viên sắp ra trường tìm việc làm.

3. Các Trung tâm
-  Thư viện nghiên cứu ứng dụng IoT làm phần mềm tra cứu mượn sách, tài liệu để các em xem và tìm sách. Ngoài ra còn có thể làm nút chờ để kiểm tra tình trạng sách và cho các em có thể gia hạn sách online để hiệu suất sử dụng sách tốt hơn.
-  Cải thiện chất lượng wifi, đề nghị lắp đặt wifi thêm cho khu A, B, C (B101).
-  Muỗi trong trường quá nhiều; vệ sinh khu vực ký túc xá./.
                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                          (Đã ký)
- Ban giám hiệu (chỉ đạo);
- Các đơn vị (thực hiện);
- Đăng web, emai SV;
- Lưu VT, TS&CTSV.                                                                                       
                                       PGS.TS Lê Hiếu Giang
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn