Tác giả :
       
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
               Số: 91 /TB-ĐHSPKT                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 
THÔNG BÁO
Về việc tăng cường thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật  về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường trong dịp Lễ 30/4-01/5 năm 2017.
---------------
     Căn cứ Công văn số 1658/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2017.
     Nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông, hướng đến bảo đảm sức khỏe, tính mạng của mọi người nói chung, cán bộ, giảng viên, sinh viên trường nói riêng trong đợt nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2017.
     Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trường về việc  tăng cường thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 - 01/5 năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông.
- Tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.
- Không được uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông.
- Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện.
- Không vượt quá tốc độ quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe.
- Dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt và khi từ đường phụ ra đường chính.
- Nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và phải mặc áo phao đúng quy định khi đi đò.
Nhận được thông báo này, đề nghị:
- Phòng Tổ chức Cán bộ, Công Đoàn trường triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, giảng viên thực hiện tốt các nội dung nêu trên.
- Phòng Tuyển sinh và công tác SV, Đoàn trường, Hội SV trường tuyên truyền, giáo dục Đoàn viên, sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện thông báo này.
     Những trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo các quy định hiện hành.
Địa chỉ liên hệ: Phòng Tuyển sinh và công tác SV (đ/c Lê Quang Bình – 0938.775.001 – quangbinh@hcmute.edu.vn)./.
 
Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG
- Bộ GDĐT: VP, Vụ CTHSSV;                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- UBATGT Quốc gia;                                                                              (đã ký)
- CBVC, Sinh viên trường; 
- Lưu: VP, P.TS&CTSV.
                                                                                                 PGS.TS Lê Hiếu Giang
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:246,311

Tổng truy cập:348,097