Tác giả :
   
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
                    Số: 29/TB-TCCB                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017


THÔNG BÁO
(Về thời gian tuyển dụng nhân sự năm 2017)
Kính gửi: Các ứng viên.

Nhà trường thông báo nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng nhân sự năm 2017 như sau:
1. Kiểm tra Anh văn, Tin học (Thứ bảy ngày 22/4/2017):
- 7g15 – 8g45: Kiểm tra Tin học (Microsoft office Word 2, PowerPoint, Internet cho các ứng viên vào ngạch giảng viên; Microsoft office Word & Excel, Internet cho ứng viên vào các ngạch khác) tại phòng A5-204 (Tòa nhà trung tâm).
- Từ 9g00 – 11g00: Kiểm tra Anh văn tại phòng A1-1207) - Tầng 12, tòa nhà trung tâm, Trường ĐHSPKT TP. HCM. 

2.  Kiểm tra chuyên môn tại đơn vị:


Để không ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra của cá nhân, đề nghị anh (chị) đến đúng giờ theo lịch thông báo.
Lưu ý:
- Ứng viên là tiến sĩ không kiểm tra Anh văn, tin học mà chỉ kiểm tra chuyên môn tại đơn vị.
- Ứng viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin được miễn kiểm tra tin học
- Ứng viên mang theo chứng minh nhân dân, viết, bút chì và gôm để làm bài kiểm tra Anh văn


Nơi nhận:                                                                                                TL HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                          TP. TỔ CHỨC – CÁN BỘ
- BGH (để báo cáo);                                                                                          (Đã ký)
- Các đơn vị (để phối hợp);
- Đăng website Trường;
- Lưu TCCB.                                                                               PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương


Download file đính kèm:
1. THÔNG BÁO
2. DANH SÁCH DỰ TUYỂN


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:246,223

Tổng truy cập:348,009