Tác giả :
       
            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    TP. HỒ CHÍ MINH

                 Số: 67/TB-ĐHSPKT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh trực tuyến đợt 2 năm 2017

     Với mục đích kịp thời cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2017 và là cầu nối hiệu quả để các em đến gần hơn với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, qua đó hướng nghiệp để các em tham gia xét tuyển vào trường năm 2017. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến đợt 2 năm 2017 (được tuyền hình trực tiếp từ Digital Learning Studio của trường, phát live trên website của Nhà trường http://tuyensinh.hcmute.edu.vn và facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/) từ 18g30 – 20g30 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần (03-07/4/2017). Mời quý phụ huynh và các em học sinh chú ý đón xem; số điện thoại để các em đặt câu hỏi: 08.37225724.
     Để tổ chức tốt chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh trong đợt 2 năm 2017. Yêu cầu trưởng các khoa cử người đại diện cùng tham gia tư vấn trực tuyến theo lịch trên; Trung tâm dạy học số và trung tâm thông tin máy tính chuẩn bị kỹ thuật. 
     Tiếp theo Nhà trường sẽ tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh trực tuyến đợt 3 năm 2017 (có thông báo sau)./.

Nơi nhận:                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
   -  Các đơn vị (để thực hiện);                                                                                     (Đã ký)
   -  Đăng website;
   -  Lưu: VT, TS&CTSV.
                                                                                                                             PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
 
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:125,633

Tổng truy cập:767,688