Tác giả :
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                TP. HỒ CHÍ MINH

               Số: 25/TB-ĐHSPKT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh trực tuyến đợt 1 năm 2017

     Với mục đích kịp thời cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2017 và là cầu nối hiệu quả để các em đến gần hơn với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, qua đó hướng nghiệp để các em tham gia xét tuyển vào trường năm 2017. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến đợt 1 năm 2017 (được tuyền hình trực tiếp từ Digital Learning Studio của trường, phát live trên website của Nhà trường http://tuyensinh.hcmute.edu.vn và facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhspkttphcm/) từ 18g30 – 20g30 các ngày thứ năm (16, 23/02 và 02, 09, 16, 23, 30/3/2017). Mời quý phụ huynh và các em học sinh chú ý đón xem; số điện thoại để các em đặt câu hỏi: 08.37225724; 090204.3979. Lịch tư vấn (có phụ lục đính kèm).
     Để tổ chức tốt chương trình tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh trong đợt 1 năm 2017. Yêu cầu trưởng các khoa cử người đại diện cùng tham gia tư vấn trực tuyến theo lịch trên; Trung tâm dạy học số và trung tâm thông tin máy tính chuẩn bị kỹ thuật. 
     Tiếp theo Nhà trường sẽ tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh trực tuyến đợt 2 năm 2017 vào các ngày thứ năm (có thông báo sau)./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
-  Các đơn vị (để thực hiện);                                                                (Đã ký)
-  Đăng website;
-  Lưu: VT, TS&CTSV.

                                                                                             PGS.TS. Đỗ Văn Dũng


PHỤ LỤC
Lịch tư vấn hướng nghiệp – tuyển sinh trực tuyến đợt 1 năm 2017
(Kèm theo Thông báo số: 25/TB-ĐHSPKT, ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)
STT Thời gian Nội dung tư vấn
I. Thứ năm ngày 16/02/2017
1 18g30 – 19g00 Tư vấn chung do PGS.TS. Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì
2


19g00 – 20g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Cơ khí Chế tạo máy:
- Công nghệ Chế tạo máy;
- Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử;
- Công nghệ Kỹ thuật cơ khí;
- Kỹ thuật Công nghiệp;
- Công nghệ Chế biến lâm sản (CN chế biến gỗ).
II. Thứ năm ngày 23/02/2017
1 18g30 – 19g00 Tư vấn chung do PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì
2


19g00 – 20g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Điện Điện tử:
- Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông;
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử;
- Công nghệ kỹ thuật máy tính;
- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa;
- Kỹ thuật Y sinh.
III. Thứ năm ngày 02/3/2017


1
18g30 – 19g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Xây dựng:
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng;
- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
2 19g30 – 20g30 Khoa Công nghệ Thông tin: Công nghệ Thông tin.
IV. Thứ năm ngày 09/3/2017


1
18g30 – 19g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Công nghệ May và Thời trang:
  Công nghệ may; Kinh tế gia đình; Thiết kế thời trang.
2 19g30 – 20g30 Khoa Kinh tế: Quản lý công nghiệp; Kế toán;
Thương mại điện tử; Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng.


STT Thời gian Nội dung tư vấn
V. Thứ năm ngày 16/3/2017
1 18g30 – 19g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Ngoại Ngữ: Sư phạm tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh
2 19g30 – 20g30 Khoa Khoa In và Truyền thông: Công nghệ In.
VI. Thứ năm ngày 23/3/2017
1 18g30 – 19g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Cơ khí Động lực:
- Công nghệ kỹ thuật ô tô;
   - Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
2 19g30 – 20g30 Khoa Đào tạo Chất lượng cao: các ngành có đào tạo chương trình dịch vụ chất lượng cao.
VII. Thứ năm ngày 30/3/2017
1 18g30 – 19g30 Tư vấn chi tiết các ngành do trưởng các khoa chủ trì
Khoa Khoa học ứng dụng: Công nghệ vật liệu.
2 19g30 – 20g30 Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm:
- Công nghệ kỹ thuật môi trường;
- Công nghệ thực phẩm;
- Công nghệ kỹ thuật hóa học.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:126,061

Tổng truy cập:480,715