Tác giả :
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
               Số: 04/TB-ĐHSPKT                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02  năm 2017

THÔNG BÁO 
V/v đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
(Đợt xét tốt nghiệp tháng 03 năm 2017)
Kính gửi: Các tân kỹ sư, cử nhân

     Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, nhằm tạo điều kiện cho tân kỹ sư, cử nhân  trong việc đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, đỡ lãng phí thời gian, giấy tờ và việc cấp phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được nhanh, giúp  các tân kỹ sư, cử nhân không mất nhiều thời gian chờ  đợi, Phòng Quan hệ Doanh nghiệp, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh thông báo như sau:
     Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp cho các đơn vị trước ngày 08/03/2017 và các trường hợp bổ sung sau đó
     Họp Hội đồng xét tốt nghiệp: dự kiến 17/03/2017
     Phòng Quan hệ Doanh nghiệp tạo link cho các tân kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đợt tháng 03/2017 đăng ký nhận bảng điểm và giấy CNTNTT, sinh viên kết thúc đăng ký lúc 6am ngày 20.03.2017.
     Các bước thực hiện như sau:
     Bước 1: Sinh viên vào hệ thống Website Trường:
     Bước 2: Sinh viên chọn Phòng ban → Phòng quan hệ Doanh nghiệp →  Đăng ký cấp bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
     Hoặc sinh viên có thể truy cập trực tiếp qua địa chỉ: https://goo.gl/forms/1q4w5kySb12v9iPe2
     Bước 3: Sinh viên điền đầy đủ các thông tin cá nhân theo hướng dẫn và gửi yêu cầu.
     Bước 4: Sau ngày hết hạn đăng ký(6am ngày 20/03/2017), Phòng sẽ tổng hợp danh sách, chuyển cho phòng      Đào tạo in bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho Sinh viên.
     Sau khi có bảng điểm, giấy chứng nhận, phòng QHDN sẽ gửi mail tới các bạn và thông báo trên web phòng Số giấy CNTN để các bạn tới nhận.
     Địa điểm nhận: Tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp (Khu A)
Lưu ý:
     - Chỉ những sinh viên đăng ký mới  được in và nhận.
     - Sau lễ trao bằng tốt nghiệp Phòng Quan hệ Doanh nghiệp ngưng phát GCN và Bảng điểm./.
                             
Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG
   - Như trên;                                                                                         (đã ký)
   - Lưu: VT,QHDN.    

                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG QHDN    Ths. Hồ Thị Ánh Tuyết
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:126,591

Tổng truy cập:481,245