Tác giả :
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC
                Số: 06/TB-BQLKTX                                TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận sinh viên Khóa 2017 vào ở Ký túc xá năm học 2017-2018

     Ban quản lý Ký túc xá thông báo đến Tân sinh viên Khóa 2017 về việc đăng ký và ký hợp đồng ở Ký túc xá như sau:
     I. Hình thức đăng ký:
     Đăng ký trực tiếp tại Tòa nhà Trung tâm Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM (Ban quản lý KTX phát phiếu đăng ký cho Tân sinh viên có nhu cầu ở Ký túc xá).
     Thời gian đăng ký, ký Hợp đồng và nộp phí ở Ký túc xá từ ngày 09/08/2017 đến ngày 12/08/2017.
     Ban quản lý Ký túc xá sẽ xét duyệt để tiếp nhận sinh viên Khóa 2017 vào ở nội trú, thứ tự ưu tiên theo Thông tư số: 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/06/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật;
2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;
3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
5. Con mồ côi cả cha và mẹ;
6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;
7. HSSV nữ;
8. HSSV tích cực tham gia các họat động do Nhà trường, Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội… tổ chức.
     II. Thủ tục ký hợp đồng ở Ký túc xá:
Sinh viên đến ký hợp đồng ở nội trú Ký túc xá mang theo:
- Biên lai thu tiền học phí của Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm học 2017-2018 (Bản sao không cần công chứng);
- Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao có công chứng);
- 04 ảnh kích thước: 2x3cm (Ban quản lý KTX không nhận ảnh không đúng kích thước);
- Bản sao giấy CMND (không cần công chứng).
III. Mức phí ở nội trú năm học 2017-2018:
KTX Cơ sở I: 230.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10,5 tháng).
KTX Cơ sở II: 
- Loại phòng 4 chỗ ở: 340.000đ /tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10,5 tháng);
- Loại phòng 8 chỗ ở: 260.000đ/ tháng/ 1sinh viên (Nộp 1 lần cho 10,5 tháng).
Tiền thế chấp tài sản: 200.000đ/ sinh viên/ 1năm (Ban quản lý KTX sẽ trả tiền lại sau khi sinh viên đã kết thúc hợp đồng tại KTX và trả phòng).
Tiền điện, nước sẽ được tính riêng theo chỉ số tiêu thụ hàng tháng trên đồng hồ của từng phòng, với giá bán (điện, nước) của công ty điện lực và công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp kết thúc hợp đồng trước hạn, sinh viên chỉ được nhận tiền thế chấp tài sản, không được nhận tiền phí chỗ ở đã nộp khi ký hợp đồng.
                                                                                             TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KTX                                                                                                          ThS. Nguyễn Quốc Đạt
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:1,406,665

Tổng truy cập:30,927,533