Tác giả :
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                 Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc
           PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
                  Số: 36/TB-TCCB
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO 
Danh sách ứng viên phỏng vấn tuyển dụng năm 2017

     Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2017 số 13/TB-TCCB ngày 27/02/2017 và Thông báo số 29/TB-TCCB ngày 17/4/2017; Sau khi xét duyệt hồ sơ, kiểm tra Anh văn, Tin học và phỏng vấn tại các đơn vị, Nhà trường thông báo danh sách và thời gian phỏng vấn tuyển dụng như sau:
1. Thời gian, địa điểm:
- 08h00 ngày 13 tháng 5 năm 2017 (Thứ bảy)
- Tại phòng họp I (P. 504 –  Tầng 05, Tòa nhà trung tâm)
2. Thành phần: Các ứng viên; Hội đồng tuyển dụng (Hiệu trưởng, Phòng TCCB, Trưởng các đơn vị (có ứng viên dự phỏng vấn)
3. Danh sách ứng viên phỏng vấn (Được chọn sau khi xét duyệt hồ sơ, kiểm tra Anh văn, Tin học, phỏng vấn tại các đơn vị) và thứ tự phỏng vấn:

STT

Họ và

Năm
 sinh

Vị trí
 ứng tuyển

Đơn vị

Thời gian
P/v

1               

Lâm Vừ Thanh Nội

07/8/1980

Giảng viên Môi trường

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

8g00

2               

Lê Thị Duy Hạnh

28/2/1981

Giảng viên Hóa học

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

8g05

3               

Lê Tấn Hoàng

07/01/1992

Giảng viên Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

8g10

4               

Trần Thị Lệ Quyên

29/9/1988

Giảng viên Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

8g15

5               

Phạm Toàn Thức

27/4/1990

Giảng viên Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

8g20

6               

Nguyễn  Tấn Ngọc

04/6/1992

Giảng viên Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa Cơ khí động lực

8g30

7               

Huỳnh Thịnh

12/11/1992

Giảng viên Công nghệ kỹ thuật ô tô

Khoa Cơ khí động lực

8g35

8               

Trần Hải Cát

20/4/1986

Giảng viên Vật lý

Khoa Khoa học ứng dụng

8g45

9               

Nguyễn Lê Thi

13/4/1992

Giảng viên Toán

Khoa Khoa học ứng dụng

8g50

10           

Nguyễn Ngọc Diểm

20/2/1993

Giảng viên Toán

Khoa Khoa học ứng dụng

8g55

11           

Văn Hưng Quyền

24/4/1991

Giảng viên Thương mại điện tử

Khoa Kinh tế

9g05

12           

Nguyễn Đình Cường

06/11/1988

Giảng viên Quản trị sản xuất

Khoa Kinh tế

9g10

13           

Nguyễn Thị Thùy Dương

25/10/1980

Giảng viên Logistics và chuỗi cung ứng

Khoa Kinh tế

9g15

14           

Trần Thị Mai Thanh

03/02/1977

Giảng viên Đường lối CM của ĐCS VN

Khoa Lý luận chính trị

9g25

15           

Lương Thị Kim Dung

21/12/1989

Giảng viên Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

9g30

16           

Nguyễn Trung Hiếu

10/01/1990

Giảng viên Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ

9g35

17           

Nguyễn Thị Minh Ngọc

23/4/1994

Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng

9g45

18           

Tô Thị Hồng Linh

27/2/1983

Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng

9g50

19           

Trịnh Kim Ngân

29/02/1992

Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng

9g55

20           

Nguyễn Thùy Thương Trâm

30/6/1994

Chuyên viên

Phòng Đảm bảo chất lượng

10g00

21           

Nguyễn Thị Hằng

19/7/1994

Kế toán viên

Phòng Kế hoạch tài chính

10g10

22           

Trần Thị Ngọc Trâm

01/01/1993

Kế toán viên

Phòng Kế hoạch tài chính

10g15

23           

Cao Thị Thúy Hằng

20/5/1981

Chuyên viên

Phòng Kế hoạch tài chính

10g20

24           

Đặng Lê Phương

01/10/1979

Chuyên viên

Phòng Quan hệ doanh nghiệp

10g30

25           

Hồ Thị Thúy Hằng

29/02/1988

Chuyên viên

Phòng Quan hệ doanh nghiệp

10g35

26           

Lưu Thị Thúy An

27/1/1991

Chuyên viên

Phòng Quan hệ quốc tế

10g45

27           

Bùi Tiến Thịnh

31/8/1993

Chuyên viên

Phòng Quan hệ quốc tế

10g50

28           

Nguyễn Phước Minh Trang

23/9/1993

Chuyên viên

Trung tâm dịch vụ sinh viên

10g55

29           

Đoàn Đăng Huỳnh

28/9/1992

Chuyên viên

Trung tâm dịch vụ sinh viên

11g00

30           

Nguyễn Hoàng Huy

09/7/1993

Chuyên viên

Trung tâm dịch vụ sinh viên

11g05


Danh sách có 30 ứng viên.
Nơi nhận:                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG TCCB
   - Các đơn vị;                                                                                           (Đã ký)
   - BGH (để báo cáo);
   - Ứng viên dự phỏng vấn;
   - Lưu: VT, TCCB.                                                                  PGS.TS Nguyễn Ngọc Phương
                          


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:246,476

Tổng truy cập:348,262