Tác giả :

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nhà triết học người Đức Các Mác (05/5/1818 -05/5/2018) đồng thời khẳng định tầm vóc, vai trò lịch sử của Các Mác và Chủ nghĩa Mác đối với lịch sử xã hội nhân loại và lịch sử cách mạng Việt Nam, bên cạnh đó, nhằm đánh giá ý nghĩa khoa học cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác, rút ra những bài học trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn phục vụ công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác vào sáng ngày 03 tháng 5 năm 2018. 

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của đồng chí Phạm Thanh Sơn – Đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM (ĐUK), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; đồng chí Lê Ngọc Hạnh - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK và các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các chi bộ, Đoàn Thanh niên các trường trong Khối và các nhà khoa học là tác giả các bài tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo. Hội thảo thu hút 60 bài tham luận từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu gửi về thực hiện Kỷ yếu trong đó có 3 bài tham luận được lựa chọn trình bày tại hội thảo gồm các bài của PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh; TS. Phạm Lê Quang, ĐH Tài chính -Marketing và ThS. Nguyễn Thị Phượng - Khoa LLCT ĐH SPKT TPHCM.

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác là một thời khắc lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam khi chúng ta đã tiến hành đổi mới 30 năm với những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Một trong những nhân tố cơ bản làm nên sự thay đổi này chính là Đảng ta đã kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin trong quá trình đổi mới. Vận dụng và phát triển sáng tạo di sản của Mác vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tạo ra những đột phá trong kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận và thảo luận tại Hội thảo đã luận giải sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Các Mác và giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Các Mác đã cùng với Ph.Ăngghen xác lập nên học thuyết khoa học và cách mạng với ba bộ phận hợp thành, cùng tồn tại trong một chỉnh thể thống nhất, đó là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững niềm tin son sắt vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năng động và sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh “Safestyle” Làn gió mới trong hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông 20/4/2018

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Truy cập tháng:5,137,379

Tổng truy cập:23,323,079

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn