Tác giả :

Họ tên: ĐỖ VĂN DŨNG

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ:  Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường và Hiệu trưởng được quy định trong Luật tổ chức, Quy chế làm việc của Nhà trường và các văn bản quy, phạm pháp luật khác có liên quan.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược; Quy hoạch; Truyền thông; Kế hoạch phát triển trường; Tổ chức cán bộ, Cán bộ quản lý khoa, phòng, ban; Kế hoạch Tài chính; Phòng Thiết bị Vật tư; Dự án xây dựng cơ bản từ 01 (tỷ) trở lên; Dạy học số.
- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Cán bộ; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Thiết bị Vật tư; Phòng Quản trị Chiến lược; Phòng Truyền thông; Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án.
- Trực tiếp phụ trách các khoa: Cơ khí Động lực; Đào tạo Chất lượng cao; Sáng tạo và Khởi nghiệp; Viện Sư phạm Kỹ thuật.
- Trực tiếp phụ trách các trung tâm: Dạy học số; Hợp tác Đào tạo quốc tế; Tin học; Quản lý Văn bằng – chứng chỉ.
- Làm nhiệm vụ: Phó chủ tịch Hội đồng Trường; Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.
- Là chủ tài khoản số 1 của Nhà trường
- Tham gia sinh hoạt Đảng và Công đoàn tại phòng Kế hoạch Tài chính
Điện thoại:  84.87221223 (8901) 
Email:  dodzung@hcmute.edu.vn
Lý lịch Khoa học:  Xem chi tiết


Họ tên:  LÊ HIẾU GIANG
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
- Phụ trách các lĩnh vực:Đào tạo; Đổi mới phương pháp dạy và học; Kiểm tra đánhgiá học viên, sinh viên (đánh giá rèn luyện, kỷ luật, khen thưởng, tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, tư vấn học tập, trợ lý giảng dạy); Thư viện.
- Phụ trách các đơn vị, đoàn thể: Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo không chính quy; Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên; Thư viện; Hội sinh viên, Đoàn TNCSHCM
- Các trung tâm: Trung tâm Thông tin – Máy tinh; Trung tâm tư vấn thiết kế và chế tạo thiết bị công nghiệp; Trung tâm Ngoại ngữ.
- Được ký duyệt và ký hợp đồng theo ủy quyền của Hiệu trưởng
- Tham gia sinh hoạt Đảng và Công đoàn tại phòng Đào tạo.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Điện thoại:  84.87221223 (8904) 
Email:  hieulh@hcmute.edu.vn
Lý lịch Khoa học:  Xem chi tiết


Họ tên:  NGÔ VĂN THUYÊN
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
Họ tên:  Tiến sĩ
- Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Quan hệ quốc tế; Quan hệ doanh nghiệp; Xây dựng các dự án ODA; Triển khai KPI; Đảm bảo và Kiểm định chất lượng; Thanh tra Giáo dục, Cựu sinh viên.
- Phụ trách các đơn vị, đoàn thể: Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Quan hệ Quốc tế; Phòng Đảm bảo Chất lượng; Phòng Thanh tra Giáo dục; Hội Cựu sinh viên.
- Phụ trách các khoa: Điện – Điện tử; Xây dựng; Công nghệ Hóa học và Thực phẩm; Công nghệ Thông tin.
- Phụ trách các trung tâm: Kỹ thuật Tổng hợp; Nghiên cứu năng lượng và tái tạo; Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ; Hàn ngữ.
- Được ký duyệt và ký hợp đồng theo ủy quyền của Hiệu trưởng.
- Tham gia sinh hoạt Đảng và Công đoàn tại: Phòng Khoa học và Công nghệ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Điện thoại:  84.87221223 (8903) 
Email:  thuyennv@hcmute.edu.vn
Lý lịch Khoa học:  Xem chi tiết


Họ tên:  TRƯƠNG THỊ HIỀN
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
- Phụ trách các lĩnh vực: Thi đua, Các dự án xây dựng và sửa chữa nhỏ; Các dự án tài trợ; Chương trình mục tiêu trong nước; Nội chính; Đề án tự chủ đại học; Đề án Ngoại ngữ 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quản trị cơ sở vật chất; Hành chính tổng hợp; Các dịch vụ thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn; Quan hệ doanh nghiệp; Y tế.
- Phụ trách các đơn vị, đoàn thể: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất; Phòng Quan hệ công chúng và doanh nghiệp; Ban quản lý ký túc xá; Trạm y tế; Công đoàn; Hội cựu chiến binh; Cửa hàng thanh niên.
- Phụ trách các khoa: Khoa Kinh tế; Khoa In và Truyền thông; Khoa Công nghệ May và Thời trang.
- Các trung tâm: Trung tâm Dịch vụ sinh viên; Đào tạo ngắn hạn; Hướng nghiệp và đào tạo Việt Nhật; Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xây dựng.
- Được ký duyệt và Ký hợp đồng theo ủy quyền của Hiệu trưởng
- Tham gia sinh hoạt Đảng và công đoàn tại: Phòng Tổ chức cán bộ
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
Điện thoại:  84.87221223 (8902) 
Email:  hientt@hcmute.edu.vn
Lý lịch Khoa học:  Xem chi tiết

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Fax: (+84-8) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn

×
×

Hướng tới kỷ niệm 55 Năm ngày thành lập
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
(05/10/1962 - 05/10/2017)