Tác giả :


Họ tên: ĐỖ VĂN DŨNG

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ:  Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
a/ Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và Hiệu trưởng được quy định trong Luật Tổ chức, Quy chế làm việc của Nhà trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
b/ Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch; Kế hoạch phát triển trường; Tổ chức cán bộ; Bán bộ quản lý Khoa, phòng, ban, Trung tâm; Kế hoạch Tài chính; Thiết bị Vật tư; Dự án xây dựng cơ bản; Xây dựng các dự án ODA; Dạy học số, Quan hệ quốc tế; Truyền thông.
c/ Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Thiết bị Vật tư; Phòng Truyền thông; Phòng Quan hệ Quốc tế; Bộ phận Quản lý hồ sơ dự án.
d/ Trực tiếp phụ trách các khoa: Cơ khí Động lực; Đào tạo Chất lượng cao; Sáng tạo và khởi nghiệp; Viện Sư phạm Kỹ thuật; Điện – Điện tử’; Xây dựng.
e/ Trực tiếp phụ trách các Trung tâm: Trung tâm Dạy học số; Trung tâm Hợp tác Đào tạo quốc tế; Trung tâm Tin học; Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp; Quản lý Văn bằng – chứng chỉ.
f/ Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.
g/ Là chủ tài khoản số 1 của Nhà trường
f/ Tham gia sinh hoạt Đảng và Công đoàn tại phòng Kế hoạch Tài chính.

Điện thoại:  028.37221223
Email:  dodzung@hcmute.edu.vn
Họ tên:  LÊ HIẾU GIANG
Học hàm, học vị:     Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
a/ Phụ trách các lĩnh vực: Đào tạo; Đổi mới phương pháp dạy và học; Kiểm tra đánh giá học viên, sinh viên (đánh giá rèn luyện, kỷ luật, khen thưởng, tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, tư vấn học tập, trợ lý giảng dạy); Thư viện; Khoa học công nghệ; Thanh tra Giáo dục; Kế hoạch Chiến lược; Đảm bảo và Kiểm định chất lượng.
b/ Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Không chính quy; Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên; Thư viện; Phòng Quản trị Chiến lược; Phòng Khoa học Công nghệ; Phòng Đảm bảo Chất lượng; Phòng Thanh tra Giáo dục.
c/ Phụ trách các khoa: Cơ khí Chế tạo máy, Khoa học Ứng dụng, Ngoại ngữ, Lý luận chính trị; Công nghệ Thông tin.
d/ Các trung tâm: Trung tâm Thông tin – Máy tính; Trung tâm Công nghệ phần mềm; Trung tâm tư vấn thiết kế và chế tạo thiết bị công nghiệp; Trung tâm Ngoại ngữ; Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tái tạo; Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ; Trung tâm Hàn ngữ.
đ/ Được ký duyệt và ký hợp đồng theo ủy quyền của Hiệu trưởng
f/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


Điện thoại:  028.37221223
Email:  gianglh@hcmute.edu.vn
Họ tên:  TRƯƠNG THỊ HIỀN
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Tp.HCM
Phụ trách công tác:
a/ Phụ trách các lĩnh vực: Thi đua khen thưởng, các dự án xây dựng và sửa chữa nhỏ; các dự án tài trợ; Nội chính, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; Công tác Quốc phòng, Quân sự; Đề án tự chủ đại học; Đề án Ngoại ngữ 2020; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quản trị cơ sở vật chất; Các dịch vụ thuê mặt bằng ngắn hạn và dài hạn; Quan hệ doanh nghiệp; Y tế; Triển khai KPIs; Công tác Đoàn thể, phong trào sinh viên (văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,...)
b/ Phụ trách các đơn vị, đoàn thể: Phòng Quản trị Cơ sở vật chất; Phòng Quan hệ Doanh nghiệp; Ban Quản lý Ký túc xá; Trạm Y tế; Công đoàn; Đoàn TNCSHCM; Hội sinh viên; Hội Cựu chiến binh; Hội cựu sinh viên.
c/ Phụ trách các khoa: Kinh tế; In và Truyền thông; Công nghệ May và Thời trang; Công nghệ Hóa học và Thực phẩm.
d/ Các trung tâm: Trung tâm Dịch vụ Sinh viên; Trung tâm Đào tạo ngắn hạn; Trung tâm Hướng nghiệp và Đào tạo Việt Nhật; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng kỹ thuật xây dựng; Trung tâm Giáo dục Thể chất và Quốc phòng.
đ/ Được ký duyệt và ký hợp đồng theo ủy quyền của Hiệu trưởng.
e/ Tham gia sinh hoạt Đảng và Công đoàn tại: Phòng Tổ chức Hành chính
f/ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trường

Điện thoại:  028.37221223
Email:  hientt@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Truy cập tháng:1,296,050

Tổng truy cập:24,316,706

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn