Tác giả :

1.Khoa Cơ khí máy

Trưởng khoa

Thạc sĩ Huỳnh Phước Sơn

sonhp@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Lê Minh Nhựt

nhutlm@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Nguyễn Văn Trạng

trangnv@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Đỗ Quốc Ấm

amdq@hcmute.edu.vn

 

2.Khoa Cơ khí Chế tạo máy

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Trường Thịnh

thinhnt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Trương Nguyễn Luân Vũ

vuluantn@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ  Dương Đăng Danh

danhdd@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ  Trần Quốc Hùng

hungtq@hcmute.edu.vn

 

3.Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm

Trưởng khoa

Tiến sĩ Võ Thị Ngà

ngavt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Nguyễn Tấn Dũng

tandzung072@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tịnh Ấu

tinhau@hcmute.edu.vn

 

4.Khoa Công nghệ May và Thời trang

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh

anhnt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Trần Thanh Hương

huongtt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Nguyễn Thành Hậu

haunt@hcmute.edu.vn

 

5.Khoa Công nghệ Thông tin

Phó khoa

Thạc sĩ Lê Văn Vinh

vinhlv@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Đinh Công Đoan

doandc@hcmute.edu.vn

 

6.Khoa Đào tạo Chất lượng

Trưởng khoa

Tiến sĩ Lê Thanh Phúc

phuclt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Nguyễn Văn Long Giang

giangnvl@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ  Phạm Bạch Dương

bachduong@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Nguyễn Văn Quang

quangnd@hcmute.edu.vn

 

7.Khoa Điện - Điện tử

Trưởng khoa

Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm

tamnm@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

PGS. TS. Lê Chí Kiên

kienlc@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ  Hoàng Ngọc Văn

vanhn@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Võ Minh Huân

huanvm@hcmute.edu.vn

 

8.Khoa In và Truyền thông

Trưởng khoa

Thạc sĩ  Lê Công Danh

danhlc@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ  Cao Xuân Vũ

vucx@hcmute.edu.vn

 

9.Khoa Khoa học Ứng dụng

Trưởng khoa

PGS. TS.  Đỗ Quang Bình

binhdq@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Phan Gia Anh Vũ

vuphan@hcmute.edu.vn

 

10.Khoa Kinh tế

 

Phó khoa

Đàng Quang Vắng

vangdq@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Vân

vanntt@hcmute.edu.vn

 

11.Khoa Lý luận Chính trị

Phó khoa

Thạc sĩ  Phùng Thế Anh

anhpt@hcmute.edu.vn

 

12.Khoa Ngoại ngữ

Trưởng khoa

Tiến sĩ Đặng Tấn Tín

tin.dang@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Thạc sĩ  Lê Phương Anh

anhlp@hcmute.edu.vn

 

14.Khoa Xây dựng

Trưởng khoa

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên

kiennt@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Trần Vũ Tự

tutv@hcmute.edu.vn

 

Phó khoa

Tiến sĩ Châu Đình Thành

thanhcd@hcmute.edu.vn

 

15.Viện Sư phạm Kỹ thuật

Phó viện trưởng
(Phụ trách viện)

Tiến sĩ Bùi Văn Hồng

hongbv@hcmute.edu.vn

 

Phó viện trưởng

PGS. TS.  Dương Thị Kim Oanh

oanhdtk@hcmute.edu.vn

 

Phó Viện trưởng 

PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn

tuannv@hcmute.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Truy cập tháng:1,212,910

Tổng truy cập:21,891,976

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn