Tác giả :

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nhà triết học người Đức Các Mác (05/5/1818 -05/5/2018) đồng thời khẳng định tầm vóc, vai trò lịch sử của Các Mác và Chủ nghĩa Mác đối với lịch sử xã hội nhân loại và lịch sử cách mạng Việt Nam, bên cạnh đó, nhằm đánh giá ý nghĩa khoa học cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác, rút ra những bài học trên lĩnh vực lý luận và thực tiễn phục vụ công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác vào sáng ngày 03 tháng 5 năm 2018. 


Đồng chí Đỗ Văn Dũng phát biểu mở đầu Hội thảo

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của đồng chí Phạm Thanh Sơn – Đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM (ĐUK), Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM; đồng chí Lê Ngọc Hạnh - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK và các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, lãnh đạo các đơn vị, cấp ủy các chi bộ, Đoàn Thanh niên các trường trong Khối và các nhà khoa học là tác giả các bài tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo. Hội thảo thu hút 60 bài tham luận từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu gửi về thực hiện Kỷ yếu trong đó có 3 bài tham luận được lựa chọn trình bày tại hội thảo gồm các bài của PGS.TS Đoàn Đức Hiếu - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Khoa Lý luận Chính trị trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh; TS. Phạm Lê Quang, ĐH Tài chính -Marketing và ThS. Nguyễn Thị Phượng - Khoa LLCT ĐH SPKT TPHCM.


Đoàn chủ tọa Hội thảo điều hành chương trình

Tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Dũng – Phó Bí thư ĐUK, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM khẳng định, Cuộc đời và sự nghiệp của Các Mác đã trở thành di sản Khoa học, tư tưởng, lý luận cho nhân loài tiến bộ từ giữa thế kỷ XIX cho đến hôm nay và cả mai sau. Trong kho tàng đồ sộ của nhân loài và khoa học, tư tưởng, lý luận từ xưa đến nay, chưa có một học thuyết nào luận giải được hiện thực cuộc sống và chỉ ra được tương lai tốt đẹp cho nhân loài tiến bộ như cách mà Các Mác đã đưa ra trong di sản lý luận của mình. Vào đầu thế kỷ XX, sự bế tắc về con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam ra từ sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đi theo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt toàn dân tộc làm nên những kỳ tích ở thế kỷ XX và bước vào thế kỷ XXI với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác là một thời khắc lịch sử đặc biệt đối với Việt Nam khi chúng ta đã tiến hành đổi mới 30 năm với những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử. Một trong những nhân tố cơ bản làm nên sự thay đổi này chính là Đảng ta đã kiên trì, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin trong quá trình đổi mới. Vận dụng và phát triển sáng tạo di sản của Mác vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, tạo ra những đột phá trong kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, xây dựng chỉnh đốn Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam tiếp tục tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận và thảo luận tại Hội thảo đã luận giải sâu sắc những cống hiến vĩ đại của Các Mác và giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Các Mác đã cùng với Ph.Ăngghen xác lập nên học thuyết khoa học và cách mạng với ba bộ phận hợp thành, cùng tồn tại trong một chỉnh thể thống nhất, đó là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.


Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Đây là dịp để Đảng viên, cán bộ và nhân dân ôn lại và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những cống hiến vĩ đại của Người đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, trong đó có giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Khẳng định giá trị quý báu và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin không phải ở chỗ cung cấp lời giải cho mọi vấn đề mà là trang bị phương pháp luận, thế giới quan khoa học để giải quyết đúng đắn yêu cầu, nhiệm vụ do thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội đặt ra, như V.Lênin đã khẳng định: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu như họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống. Chúng tôi nghĩ rằng những người xã hội chủ nghĩa ở Nga đặc biệt cần phải tự mình phát triển hơn nữa lý luận của Mác, vì lý luận này chỉ đề ra những nguyên lý chỉ đạo chung, còn việc áp dụng những nguyên lý ấy thì, xét riêng từng nơi…”

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững niềm tin son sắt vào lý tưởng cộng sản chủ nghĩa cao đẹp và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, năng động và sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
Tin: GT

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:1,042,556

Tổng truy cập:20,077,317

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn