Tác giả :
   
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

              Số: 306/KH-ĐHSPKT                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2016


KẾ HOẠCH
Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 
tại các trường trung học phổ thông ở địa phương năm 2017

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:

- Nhằm quảng bá thông tin, hình ảnh, thành tích của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đến học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT) và các phụ huynh. Giới thiệu về quá trình học tập và cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Nhằm cung cấp những thông về chỉ tiêu tuyển sinh, các phương án về tuyển thẳng, xét tuyển, thi tuyển và chính sách ưu đãi, khuyến khích tài năng của Nhà trường trong kỳ tuyển sinh năm 2017. Tư vấn cho học sinh về chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở trường của các em.
- Tận dụng cơ hội khảo sát tình hình, xu hướng và nhu cầu tìm hiểu của nhà trường THPT, phụ huynh và học sinh.
- Tạo dựng được mối quan hệ giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và các trường THPT.

2. Yêu cầu
- Chương trình phải cung cấp được những thông tin thiết thực, chính xác mang lại hiệu quả cao.
- Tạo được ấn tượng tốt với các học sinh, phụ huynh học sinh, ngành giáo dục địa phương và giới truyền thông.
- Phát huy tốt lực lượng sinh viên (SV) là cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường là cựu học sinh các trường THPT.

II. NỘI DUNG
1. Đối tượng

- Các cựu học sinh các trường THPT là SV trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (ưu tiên SV năm 2, 3, 4), sau đây gọi là Tư vấn viên.
- Các trường THPT, phụ huynh học sinh, học sinh lớp 12 (chủ yếu) và học sinh lớp 10, 11 quan tâm.
- Tư vấn viên có thể đăng ký tổ chức tư vấn tại tất cả các trường THPT trên toàn quốc (trừ các trường THPT đã tham gia ngày Hội hướng nghiệp, tuyển sinh - Ngày mở lần thứ X tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh trong ngày các 07, 08/01/2017).
*Lưu ý: Nhóm trưởng các nhóm phải là cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường và trong nhóm phải có ít nhất 01 tư vấn viên là cựu học sinh của trường THPT tổ chức tư vấn, mỗi nhóm chỉ đăng ký tối đa về 02 trường THPT; Mỗi nhóm có từ 3-5 thành viên.

2. Thời gian – Địa điểm
- Từ 16/12/2016→23/12/2016: SV thực hiện đăng ký tham gia tại các địa chỉ sau: http://goo.gl/forms/ULQdxhfrkx, http://hcmute.edu.vn/, http://tuyensinh.hcmute.edu.vn hoặc http://sao.hcmute.edu.vn
- Công bố kết quả đăng ký tổ chức tư vấn tuyển sinh vào ngày 24/12/2016.
- Các Tư vấn viên tham gia tập huấn vào lúc 16h00-17h30 ngày 26/12/2016 (thứ hai) tại Hội trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Các Tư vấn viên nhận tài liệu, và kinh phí hỗ trợ từ 27-29/12/2016.
- Các Tư vấn viên trở về trường THPT tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh từ ngày 30/12/2016 đến 10/02/2017, tại trường THPT mà mình đăng ký.
- Các Tư vấn viên báo cáo kết quả tư vấn về cho Ban tổ chức chậm nhất là vào ngày 20/02/2017, nộp tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (A1.204).

3. Nội dung thực hiện:
- Nhà trường hỗ trợ các Tư vấn viên một phần kinh phí tổ chức, tài liệu, giấy giới thiệu và các thủ tục cần thiết.
- Các Tư vấn viên:
+ Giới thiệu về quá trình, điều kiện học tập và sinh hoạt tại trường, khoa, ngành, lớp.
+ Giới thiệu về tuyển sinh năm 2017 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ưu thế khi tuyển sinh vào trường và cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên.
+ Giới thiệu về các điều kiện thuận lợi có liên quan tới sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (học tập, ký túc xá, nhà trọ, chi phí, chợ, siêu thị, giao thông, giải trí…)
+ Giải đáp các thắc mắc của các em học sinh và phụ huynh học sinh.
+ Khảo sát nhu cầu và tình hình hiện tại của các em học sinh.
+ Liên hệ kết nối thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh trên website, trang fanpage của trường THPT mà tư vấn viên thực hiện.
+ Mời gọi Học sinh THPT kết nối với trường bằng cách like trang fanpage tuyển sinh của trường; giới thiệu chương trình tư vấn tuyển sinh online của trường năm 2017.
- Kết hợp với nội dung tổ chức của từng trường THPT.
- Thực hiện đánh giá điểm công tác xã hội hoặc điểm rèn luyện cho SV tham gia chương trình.

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC
1. Ban Chỉ đạo:
- PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trưởng ban
- PGS. TS. Lê Hiếu Giang - Phó Hiệu trưởng Phó Ban
- Ông Trần Thanh Thưởng - PTP. Tuyển sinh & CTSV    Thành viênTT

2. Ban Tổ chức:
- Ông Trần Thanh Thưởng - PTP. Tuyển sinh & CTSV Trưởng ban
- Ông Lê Quang Bình - Chuyên viên P.TS&CTSV Phó ban
- Ông Đặng Hữu Khanh- Chuyên viên P.TS&CTSV Thành viên
- Ông Nguyễn Đoàn Xuân Trường - Chuyên viên P.TS&CTSV Thành viên

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Tháng 15/12/2016: Hoàn tất việc lập kế hoạch, trình ký.
- 16/12/2016 – 23/12/2016: Thông báo đến sinh viên toàn trường, tư vấn viên đăng ký tham gia.
- 26/12/2016: Tổ chức tập huấn cho các Tư vấn viên.
- 27/12 – 29/12/2016:           Tư vấn viên nhận tài liệu, giấy tờ và kinh phí hỗ trợ.
- 30/12/2016– 10/02/2017: Các Tư vấn viên triển khai chương trình tư vấn.
- 20/02/2016: Hạn chót các Tư vấn viên báo cáo kết quả về Ban tổ chức./.

Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH (chỉ đạo);                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị;                                                                                         (đã ký)
- Đăng web, mail SV;
- Lưu VT, PTS&CTSV.                                                          PGS.TS.Lê Hiếu Giang
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Truy cập tháng:1,295,861

Tổng truy cập:24,316,517

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn