Tác giả :
4. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra
4.1 Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện Tử trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
4.2 Chuẩn đầu ra
1. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN KỸ THUẬT
1.1 Kiến thức Khoa học Xã hội
1.1.1 Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
1.1.2 Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
1.2 Kiến thức Khoa học Cơ bản
1.2.1 Có kiến thức cơ bản về toán học và Khoa học Tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục công dân và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
1.2.2 Có trình độ tin học cơ bản tương đương trình độ B; lập trình PLC,...
1.3. Kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi
1.3.1 Có kiến thức về các loại mạch điện và phương pháp giải tích mạch điện;
1.3.2 Có kiến thức về các loại mạch điện tử và phương pháp giải tích mạch điện tử cơ bản;
1.3.4 Có kiến thức cơ bản về đo lường điện-điện tử và thiết bị đo;
1.3.5 Có kiến thức cơ bản về các loại máy điện và khí cụ điện.
1.4  Kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao
1.4.1 Hiểu biết nguyên lý và phân tích hoạt động các hệ thống phân phối và tiêu thụ điện; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét.
1.4.2 Có kiến thức về nguyên lý và tính năng của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để sửa chữa, phát huy hết năng suất và đảm bảo tính năng của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;
1.4.3 Có kiến thức về nguyên lý và phương pháp vận hành hoạt động của hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;
1.4.4 Có phương pháp đánh giá mối quan hệ Kinh tế-Kỹ thuật cơ bản trong tổ chức sản xuất để xây dựng, tổ chức, triển khai dự án về điện trong công nghiệp và dân dụng;
2. KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ TỐ CHẤT
2.1 Lập luận kỹ thuật và giải quyết vấn đề
2.1.1 Áp dụng nguyên tắc cơ bản của toán học, khoa học và kỹ thuật để xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề thực tế trong các lĩnh vực kỹ thuật điện điện tử và các ngành liên quan;
2.2 Thử nghiệm và khám phá kiến thức;
2.2.1 Thiết kế và tiến hành thí nghiệm với các kỹ thuật thích hợp và công cụ; giải thích và phân tích dữ liệu.
2.3 Suy nghĩ tầm hệ thống
2.3.1 Nhận thức về mối quan tâm toàn cầu và xã hội và tầm quan trọng của họ trong việc phát triển các giải pháp kỹ thuật thuộc ngành đào tạo và các ngành liên quan;
2.3.2 Thiết kế một hệ thống, thành phần hoặc quá trình theo thông số kỹ thuật nhất định và các yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện điện tử  và các ngành liên quan.
2.4 Kỹ năng và thái độ cá nhân
2.4.1 Có ý thức trách nhiệm công dân;
2.4.2 Có khả năng tự học và làm việc độc lập;
2.4.3 Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn ngành điện trong công nghiệp và dân dụng, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
2.5 Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp
2.5.1 Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
2.5.2 Không ngừng rèn luyện năng lực nghề nghiệp và những phẩm chất của người cán bộ kỹ thuật.
3. KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC THEO NHÓM
3.1 Làm việc theo nhóm
3.1.1 Khả năng làm việc hợp tác, tôn trọng, sáng tạo, và có trách nhiệm như một thành viên của nhóm.
3.2 Giao tiếp
3.2.1 Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng văn bản, và các phương tiện đồ họa;
3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ;
3.3.1.Giao tiếp thông thường ở mức TOEIC  450đ;
3.3.2.Đọc và hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện điện tử.
4. HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG
4.1. Thiết kế, triển khai, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống phân phối điện năng khu công nghiệp, khu dân cư; mạng động lực phân xưởng, xí nghiệp; Hệ thống chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; Hệ thống chống sét và nối đất; Hệ thống bảo vệ-an ninh, an toàn điện;
4.2 Vận hành hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ, các hệ thống dịch vụ và công cộng: Hệ thống PLC, vi xử lý, mini SCADA,…
4.3 Có khả năng đề xuất và triển khai các giải pháp quản lý năng lượng và tiết kiệm điện năng;
4.4 Sửa chữa, vận hành và kiểm tra các loại thiết bị điện, máy điện AC, máy điện DC và máy biến áp trong công nghiệp và dân dụng;
4.5 Tham gia xây dựng, tổ chức, triển khai các dự án cung cấp điện có hiệu quả;
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *
LOGO HCMUTE VÀ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

 
 

     Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

     Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
     Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
     Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764          Fax: (+84 - 028) 38964922         E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:1,941,709

Tổng truy cập:30,053,660