Tác giả :

 

Ban Quản lý Ký túc xá

Phó Giám đốc phụ trách

ThS. Nguyễn Thanh Giang

giangnt@hcmute.edu.vn

Phó Giám đốc

ThS. Hồ Anh Kiệt

ketha@hcmute.edu.vn

Phòng Đảm bảo Chất lượng

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

PGS. TS. Phạm Huy Tuân

tuanph@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Phan Thị Thu Thủy

thuyptt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Vũ Thị Thanh Thảo

thaovtt@hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

TS. Quách Thanh Hải

haiqt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Thu Sương

suongpt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

nghiaht@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Võ Viết Cường

cuongvv@hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo không chính quy

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc

cucntk@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. NguyễnThanh Phong

phongnt@hcmute.edu.vn

Phòng Kế hoạch Tài chính

Trưởng phòng

ThS. Hồ Thành Công

conght@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

CN. Hoàng Thị Lan Hương

huonghtl@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng ThS. Lê Trường Diễm Trang trangltd@hcmute.edu.vn

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

Trưởng phòng

ThS. Phạm Hữu Thái

thaiph@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng ThS. Lê Phan Nhật Hằng  hanglpn@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Đặng Bá Ngoạn

ngoandb@hcmute.edu.vn

Phòng Khoa học Công nghệ

Trưởng phòng

PGS. TS. Hoàng An Quốc

hanquoc@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Tấn Cường

cuonglt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Vũ Văn Phong

phongvv@hcmute.edu.vn

Phòng Quan hệ Quốc tế

Trưởng phòng

ThS. Phạm Bạch Dương

bachduong@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Trần Quang Trí

@hcmute.edu.vn

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất

Phó trưởng phòng phụ trách phòng

TS. Quách Văn Thiêm

thiemqv@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Thị Hải Lý

lylth@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Trần Kế Thuận

thuantk@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Thái Lương Thụ

thutl@hcmute.edu.vn

Phòng Thanh tra Giáo dục

Trưởng phòng

ThS.Trần Quang Sang

sangtq@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Đức Vượng

ducvuong@hcmute.edu.vn

Phòng Thiết bị - Vật tư

Trrưởng phòng

TS. Nguyễn Văn Long Giang

giangckd@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

TS. Phan Nguyễn Quí Tâm

tampnq@hcmute.edu.vn

Phòng Tổ chức Hành chính

Phụ trách phòng

KS.Nguyễn Nam Thắng

namthang@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Đường Minh Hiếu

hieudm@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

KS. Trần Thị Thu Huyền

huyenttt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thế Bảo

thebao@hcmute.edu.vn

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên

Trưởng phòng

TS. Trần Thanh Thưởng

thuongtt@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

KS. Đặng Hữu Khanh

huukhanch@hcmute.edu.vn

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Quang Bình

quangbinh@hcmute.edu.vn

Phòng Truyền thông

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Việt Tiên

viettien@hcmute.edu.vn

Trạm Y tế

Phụ trách trạm

Nguyễn Văn Thủy

thuynv@hcmute.edu.vn

Thư Viện

Giám đốc

ThS. Vũ Trọng Luật

luanvt@hcmute.edu.vn

Phó Giám đốc

CN. Bùi Thị Lan

lanbt@hcmute.edu.vn


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn