Tác giả :

 

Sáng ngày 15/10/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo “Về việc tổ chức giảng dạy và học tập trung trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới”.


Theo đó, đối với các học phần lý thuyết tiếp tục dạy – học gián tiếp bằng hình thức trực tuyến, đồng thời sử dụng hiệu quả hệ thống quản lý học tập UTEx, FHQx.

 

Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp, Nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động dạy – học, hướng dẫn, nghiên cứu trực tiếp tại các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, xưởng thực tập đối với các sinh viên có nhu cầu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định. Cụ thể:

+ Giảng viên, người học tham gia giảng dạy, học tập, nghiên cứu phải tiêm đủ liều vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan y tế và có điều kiện di chuyển đến trường.

+ Các học phần được mở khi có tối thiểu 15 người học đăng ký đối với hệ đại trà và tối thiểu 10 người học đối với hệ chất lượng cao; số lượng người học tối đa cho mỗi lớp học phần là 20. Ưu tiên sinh viên khóa 2018 trở về trước.

Các bạn SV cần thực hiện nghiêm các quy định của nhà trương và Bộ y tế

khi đến trường tham gia học tập trực tiếp

 

Nhà trường phân Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Không chính quy, Khoa Đào tạo chất lượng cao chủ trì phối hợp các Khoa chuyên môn lập phương án, lên kế hoạch tổ chức cho người học đăng ký học các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp theo các điều kiện trên và bắt đầu học trở lại từ ngày 01/11/2021.

 

Nhà trường yêu cầu giảng viên và người học tham gia giảng dạy, học tập, nghiên cứu trực tiếp tại trường phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn 5K của ngành y tế về các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, phân công Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, kiểm tra khai báo y tế và thẻ xanh COVID-19 tại cổng trường.

 

Đối với các đối tượng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên hoặc không có nhu cầu đăng ký, Nhà trường sẽ tổ chức các học phần trên khi đáp ứng đủ các điều kiện tổ chức dạy – học, nghiên cứu trực tiếp hoặc trực tuyến theo các quy định chung của Thành phố và ngành y tế.

Tin: Hoàng Tú

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn