Tác giả :

Ban Quản lý Ký túc xá

 

Phó trưởng ban

Nguyễn Thanh Giang

giangnt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng ban

Hồ Anh Kiệt

kietha@hcmute.edu.vn

 

Bộ phận Quản lý Hồ sơ Dự án

 

Trưởng phòng

Phạm Minh Đăng

dangpm@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Thái Lương Thụ

thutl@hcmute.edu.vn

 

Phòng Đảm bảo Chất lượng

 

Trưởng phòng

Đinh Thành Ngân

ngandt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Phan Thị Thuy Thủy

thuyptt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Phạm Huy Tuân

tuanpd@hcmute.edu.vn

 

Phòng Đào tạo

 

Phó trưởng phòng

Phan Đức Hùng

hungpd@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Phạm Thị Thu Sương

suongpt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Huỳnh Tôn Nghĩa

nghiaht@hcmute.edu.vn

 

Phòng Đào tạo không chính quy

 

Trưởng phòng

Quách Thanh Hải

haiqt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

 Nguyễn Thị Kim Cúc

cucdtk@hcmute.edu.vn

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

Trưởng phòng

Nguyễn Hùng Thái

thainh@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Hoàng Thị Lan Hương

huonghtl@hcmute.edu.vn

 

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

 

Phó trưởng phòng

Trần Thị Thu Huyền

huyenttt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Đường Minh Hiếu

hieudm@hcmute.edu.vn

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

 

Trưởng phòng

Hoàng An Quốc

hanquoc@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Đỗ Thành Trung

trungdt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Vũ Lân

lannv@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Lê Tấn Cường

cuonglt@hcmute.edu.vn

 

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất

 

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Quốc

quocnt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Hồ Thành Công

conght@hcmute.edu.vn

 

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

Trưởng phòng

Trần Quang Sang

sangtq@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Đức Vượng

vuongnd@hcmute.edu.vn

 

Phòng Thiết bị - Vật tư

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Bá Trường Đài

dainb@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Phan Nguyễn Quí Tâm  

tampnq@hcmute.edu.vn

 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

Trưởng phòng

Trương Vĩnh An

antv@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Nguyễn Thanh Phong

phongnt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Lê Phan Nhật Hằng

hanglpn@hcmute.edu.vn

 

Phòng Tổ chức Hành chính

Trưởng phòng

Trần Thanh Thưởng

thuongtt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Đặng Hữu Khanh

huukhanhch@hcmute.edu.vn

 

Phòng Truyền thông

 

Trưởng phòng

Nguyễn Nam Thắng

 namthang@hcmute.edu.vn

 

Trạm Y tế

 

Trạm trưởng

Trần Thị Ngân

ngantt@hcmute.edu.vn

 

Thư Viện

 

Trưởng phòng

Vũ Trọng Luật

luatvt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

Bùi Thị Lan

lanbt@hcmute.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Truy cập tháng:1,212,813

Tổng truy cập:21,891,879

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn