Tác giả :

Ban Quản lý Ký túc xá

 

Trưởng ban

CN. Hồ Thành Công

conght@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng ban

ThS. Nguyễn Thanh Giang

giangnt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng ban

ThS. Hồ Anh Kiệt

ketha@hcmute.edu.vn

 

Bộ phận Quản lý Hồ sơ Dự án

 

Trưởng phòng

KTS. Phạm Minh Đăng

dangpm@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Thái Lương Thụ

thutl@hcmute.edu.vn

 

Phòng Đảm bảo Chất lượng

 

Trưởng phòng

ThS. Đinh Thành Ngân

ngandt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Phan Thị Thu Thủy

thuyptt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

PGS. TS. Phạm Huy Tuân

tuanph@hcmute.edu.vn

 

Phòng Đào tạo

 

Trưởng phòng

PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên

kientt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

PGS. TS. Phan Đức Hùng

hungpd@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Thu Sương

suongpt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Huỳnh Tôn Nghĩa

nghiaht@hcmute.edu.vn

 

Phòng Đào tạo không chính quy

 

Trưởng phòng

TS. Quách Thanh Hải

haiqt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc

cucntk@hcmute.edu.vn

 

Phòng Kế hoạch Tài chính

 

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Hùng Thái

thainh@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

CN. Hoàng Thị Lan Hương

huonghtl@hcmute.edu.vn

 

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

 

Trưởng phòng

ThS. Phạm Hữu Thái

thaiph@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Đường Minh Hiếu

hieudm@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Đặng Bá Ngoạn

ngoandb@hcmute.edu.vn

 

Phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Quốc tế

 

Trưởng phòng

PGS. TS. Hoàng An Quốc

hanquoc@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

PGS. TS. Đỗ Thành Trung

trungdt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

TS. Nguyễn Vũ Lân

lannv@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Tấn Cường

cuonglt@hcmute.edu.vn

 

Phòng Quản trị Cơ sở Vật chất

 

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Tấn Quốc

quocnt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Trần Kế Thuận

thuantk@hcmute.edu.vn

 

Phòng Thanh tra Giáo dục

 

 Trưởng phòng ThSTrần Quang Sang sangtq@hcmute.edu.vn
 
Phó trưởng phòng  ThS. Nguyễn Đức Vượng vuongnd@hcmute.edu.vn
 

Phòng Thiết bị - Vật tư

 

Trrưởng phòng

ThS. Nguyễn Bá Trường Đài

dainbt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Phan Nguyễn Quí Tâm  

tampnq@hcmute.edu.vn

 

Phòng Tổ chức Hành chính

 

Trưởng phòng

TS. Trương Vĩnh An

antv@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Lê Phan Nhật Hằng

hanglpt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thanh Phong

phongnt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Lại Giang

giangntl@hcmute.edu.vn

 

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên

Trưởng phòng

TS. Trần Thanh Thưởng

thuongtt@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

KS. Đặng Hữu Khanh

huukhanch@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

KS. Trần Thị Thu Huyền

huyenttt@hcmute.edu.vn

 

Phòng Truyền thông

 

Trưởng phòng

KS. Nguyễn Nam Thắng

namthang@hcmute.edu.vn

 

Phó trưởng phòng

CN. Lê Việt Tiên

viettien@hcmute.edu.vn

 

Trạm Y tế

 

Trạm trưởng

BS. Trần Thị Ngân

ngantt@hcmute.edu.vn

 

Thư Viện

 

Giám đốc

ThS. Vũ Trọng Luật

luanvt@hcmute.edu.vn

 

Phó Giám đốc

CN. Bùi Thị Lan

lanbt@hcmute.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Đơn vị trực thuộc

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: ptchc@hcmute.edu.vn