Tác giả :
              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   TP. HỒ CHÍ MINH

                    Số: 381/TB-CTHSSV
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2014


THÔNG BÁO 
Về việc sửa chửa, thay mới và quản lý các bảng quảng cáo
tại trước cổng chính của trường

                   Kính gửiCác phòng /ban, khoa, trung tâm trong Trường  

     Nhằm lập lại trật tự, mĩ quan trước cổng chính Trường đồng thời quản lý tốt nội dung, hình thức quảng cáo trước cổng Trường. Ban Giám hiệu đã giao cho Phòng Công tác Học sinh Sinh viên việc sửa chữa, thay mới và quản lý các bảng quảng cáo tại trước cổng chính của Trường (tại tờ trình số 30/Ttr ngày 10/9/2014); Để thực hiện nhiệm vụ trên, chúng tôi xin thông báo:
1. Đối với các đơn vị: 
- Các đơn vị (phòng/ban,  khoa, trung tâm): Có nhu cầu thường xuyên thông báo để quảng cáo hoạt động của đơn vị mình phải đăng ký với Nhà trường (qua phòng Công tác HSSV trước ngày 15/9/2014 - anh Lê Thanh Hữu). 
- Các phòng/ban, khoa có nhu cầu quảng cáo nhưng không thường xuyên (đột xuất, ngăn hạn thì mỗi lần quảng cáo thì phải đăng ký và theo hướng dẫn của phòng CTHSSV).
- Các đơn vị tự làm bảng quảng cáo và treo đúng theo hướng dẫn của phòng CTHSSV
2. Phòng Công tác Học sinh, Sinh viên: Chịu trách nhiệm thực hiện:
- Khảo sát, quy hoạch, lên phương án thực hiện việc làm khung các bảng quảng  cáo, trình duyệt và tổ chức thực hiện việc làm khung các bảng quảng cáo. 
- Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung, quy chuẩn và thời gian treo của từng bảng quảng cáo. 
3. Về kinh phí: Kinh phí để làm khung các bảng quảng cáo được thực hiện như sau: 
- Các trung tâm có nhu cầu quảng cáo phải đóng góp kinh phí để thực hiện việc làm khung chung các bảng quảng cáo.
- Các phòng, khoa có nhu cầu quảng cáo sẽ do Nhà trường chi hỗ trợ kinh phí
Phòng Công tác Học sinh Sinh viên thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện. 
*Lưu ý: Hết thời gian quy định trên mà đơn vị không đăng ký được coi không có nhu cầu quảng cáo. 
Trân trọng./.

Nơi nhận:  TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV
- Như trên
- BGH (b/c).


                                                                                   NGUYỄN ANH ĐỨC 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *Truy cập tháng:1,936,236

Tổng truy cập:17,491,162

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 8) 38968641 - (+84 - 8) 38961333
Fax: (+84-8) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn

×
×

Hướng tới kỷ niệm 55 Năm ngày thành lập
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
(05/10/1962 - 05/10/2017)