Tác giả :
           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

               Số: 15 /KH-ĐHSPKT                                             Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh 
tại các trường trung học phổ thông ở địa phương năm 2016

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:

- Nhằm quảng bá thông tin, hình ảnh, thành tích của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đến học sinh các trường Trung học phổ thông (THPT) và các phụ huynh. Giới thiệu về quá trình học tập và cơ hội việc làm của sinh viên tốt nghiệp các ngành học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Nhằm cung cấp những thông về chỉ tiêu tuyển sinh, các phương án xét tuyển, tuyển thẳng và chính sách ưu đãi, khuyến khích tài năng của Nhà trường trong kỳ tuyển sinh năm 2016. Tư vấn cho học sinh về chọn ngành, chọn nghề phù hợp với năng lực và sở trường của các em.
- Tận dụng cơ hội khảo sát tình hình, xu hướng và nhu cầu tìm hiểu của nhà trường THPT, phụ huynh và học sinh.
- Tạo dựng được mối quan hệ giữa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh và các trường THPT.

2. Yêu cầu
- Chương trình phải cung cấp được những thông tin thiết thực, chính xác mang lại hiệu quả cao.
- Tạo được ấn tượng tốt với các học sinh, phụ huynh học sinh, ngành giáo dục địa phương và giới truyền thông.
- Phát huy tốt lực lượng sinh viên (SV) là cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường là cựu học sinh các trường THPT.

II. NỘI DUNG
1. Đối tượng

- Các cựu học sinh các trường THPT là SV trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (ưu tiên SV năm 2, 3, 4), sau đây gọi là Tư vấn viên.
- Các trường THPT, phụ huynh học sinh, học sinh lớp 12 (chủ yếu) và học sinh lớp 10, 11 quan tâm.
- Tư vấn viên có thể đăng ký tổ chức tư vấn tại tất cả các trường THPT trên toàn quốc (trừ các trường THPT đã tham gia ngày Hội hướng nghiệp, tuyển sinh- Ngày mở lần IX, tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ngày 17/01/2016).
*Lưu ý: Nhóm trưởng các nhóm phải là cộng tác viên tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường và trong nhóm phải có ít nhất 01 tư vấn viên là cựu học sinh của trường THPT tổ chức tư vấn, mỗi nhóm chỉ đăng ký tối đa về 02 trường THPT; Mỗi nhóm có từ 3-4 thành viên.

2. Thời gian – Địa điểm
-  Từ 19/01/2016→22/01/2016: SV thực hiện đăng ký tham gia tại các địa chỉ sau: http://goo.gl/forms/ULQdxhfrkx, http://hcmute.edu.vn/, http://tuyensinh.hcmute. edu.vn hoặc http://sao.hcmute.edu.vn
- Công bố kết quả đăng ký tổ chức tư vấn tuyển sinh vào ngày 23/01/2016.
- Các Tư vấn viên tham gia tập huấn vào lúc 16h00-17h30 ngày 26/01/2016 (thứ ba) tại Hội trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.
- Các Tư vấn viên nhận tài liệu, và kinh phí hỗ trợ từ 27-29/01/2016.
- Các Tư vấn viên trở về trường THPT tham gia tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh từ ngày 01/02 đến 20/02/2016, tại trường THPT mà mình đăng ký.
- Các Tư vấn viên báo cáo kết quả tư vấn về cho Ban tổ chức chậm nhất là vào ngày 29/02/2016, nộp tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (A1.204).

3. Nội dung thực hiện:

- Nhà trường hỗ trợ các Tư vấn viên một phần kinh phí tổ chức, tài liệu, giấy giới thiệu và các thủ tục cần thiết.
- Các Tư vấn viên:
+ Giới thiệu về quá trình, điều kiện học tập và sinh hoạt tại trường, khoa, ngành, lớp.
+ Giới thiệu về tuyển sinh năm 2016 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, ưu thế khi tuyển sinh vào trường và cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên.
+ Giới thiệu về các điều kiện thuận lợi có liên quan tới sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (học tập, ký túc xá, nhà trọ, chi phí, chợ, siêu thị, giao thông, giải trí…)
+ Giải đáp các thắc mắc của các em học sinh và phụ huynh học sinh.
+ Khảo sát nhu cầu và tình hình hiện tại của các em học sinh.
+ Liên hệ kết nối thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh trên website, trang fanpage của trường THPT mà tư vấn viên thực hiện.
- Kết hợp với nội dung tổ chức của từng trường THPT.
- Thực hiện đánh giá điểm công tác xã hội hoặc điểm rèn luyện cho SV tham gia chương trình.

III. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC
1. Ban Chỉ đạo:
- PGS.TS. Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trưởng ban
- PGS. TS. Lê Hiếu Giang - Phó Hiệu trưởng Phó Ban
- Ông Nguyễn Anh Đức - TP. Tuyển sinh & CTSV Thành viên TT
- Ông Trần Thanh Thưởng - PTP. Tuyển sinh & CTSV Thành viên

2. Ban Tổ chức:
- Ông Trần Thanh Thưởng - PTP. Tuyển sinh & CTSV                    Trưởng ban
- Ông Lê Quang Bình - Chuyên viên P.TS&CTSV                                 Phó ban
- Ông Đặng Hữu Khanh- Chuyên viên P.TS&CTSV                         Thành viên
- Ông Nguyễn Đoàn Xuân Trường - Chuyên viên P.TS&CTSV         Thành viên
- Bà Nguyễn Kim Uyên - Chuyên viên P.TS&CTSV                         Thành viên

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
- Tháng 01/2016: Lập kế hoạch, trình ký.
- 19/01/2016 – 22/01/2015: Thông báo đến sinh viên toàn trường, tư vấn viên đăng ký tham gia.
- 26/01/2016: Tổ chức tập huấn cho các Tư vấn viên.
- 27/01 – 29/01/2016: Tư vấn viên nhận tài liệu, giấy tờ và kinh phí hỗ trợ.
- 01/02– 20/02/2016: Các Tư vấn viên triển khai chương trình tư vấn.
- 29/02/2016: Hạn chót các Tư vấn viên báo cáo kết quả về Ban tổ chức.
                                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
                                                                                           (Đã ký)

                             PGS.TS. LÊ HIẾU GIANG
Nơi nhận:                                                                                                        
   - BGH (chỉ đạo);
   - Các đơn vị;
   - Đăng web, mail SV
   - Lưu VT, PTS&CTSV;  

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *


Truy cập tháng:1,046,071

Tổng truy cập:20,080,832

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Hotline Tư vấn tuyển sinh: (+84 - 028) 37222764
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn