Tác giả :
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
          Số: 09 /TB-ĐHSPKT-QHDN                Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v TỔ CHỨC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 
CỦA CÔNG TY TNHH HELLA VIỆT NAM 21/3/2017

     Nhằm mục đích:
- Thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2016-2017;
- Tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn thực tế từ Doanh nghiệp, được gặp gỡ giao lưu học hỏi, lĩnh hội các công nghệ mới cũng như kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia của các Tập đoàn, Công ty.
- Xây dựng cầu nối để Doanh nghiệp đồng hành cùng sinh viên Sư phạm Kỹ thuật.
     Phòng Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp với Công ty TNHH Hella Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Automotive industry & New Automotive Trends: Driver Assistance systems Energy Management”
- Thời gian : 8h00-11h30, ngày 21/3/2017 (Thứ Ba)
- Địa điểm : Phòng họp 2, Tầng 6- Tòa nhà Trung tâm
- Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3,4 các ngành: khoa Công nghệ thông tin, Điện, Điện tử, CNKT ô tô, Cơ điện tử, Tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, ... . 
- Báo cáo viên: 2 chuyên viên người Đức thuyết trình bằng Tiếng Anh và 2 kỹ sư Việt Nam hỗ trợ giải thích
     Đăng kí tham gia tại: https://goo.gl/CeFQbe
     Lưu ý: Các bạn HSSV đã đăng kí và tham gia sẽ được cộng 03 điểm rèn luyện. Trường hợp đăng kí nhưng không tham gia mà không báo hủy sẽ bị trừ số điểm tương ứng.
                                                                                   PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Nơi nhận:                                                                                              (Đã ký)
- HSSV, cựu SV;
- Lưu QHDN.
                                                                                          Ths Hồ Thị Ánh Tuyết

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Truy cập tháng:1,035,986

Tổng truy cập:18,810,019

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn