Tác giả :
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
                                                                                                Tp.HCM, ngày13 tháng 7 năm 2017


Thư mời tham gia TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI
“GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”
Kính gửi: Các Khoa
       Sinh viên tốt nghiệp, sinh viên năm cuối các ngành

     Nhằm tạo điều kiện cho những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 8/2017 được tiếp xúc Doanh nghiệp, cơ hội có việc làm ngay và đúng chuyên ngành, đồng thời các Doanh nghiệp tuyển được nhân sự phù hợp với nhu cầu phát triển, Phòng Quan Hệ Doanh nghiệp tổ chức TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI  với chủ đề  “GẮN KẾT THÀNH CÔNG – ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN”  tại trường.
     Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối các ngành được xét tốt nghiệp trong tháng 9/2017, đã tốt nghiệp và 34 Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng SV tốt nghiệp hoặc thực tập
Thời gian phỏng vấn, tuyển dụng: từ ngày 01 đến 05/8/2017
     Nội dung tham gia: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp sẽ giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đã đăng ký tham gia với nhà tuyển dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo hoặc nguyện vọng của SV, xếp lịch để nhà tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp SV  tại trường. 
Thời gian thực hiện chương trình
- Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7/2017: 
+ Sinh viên đăng kí tham gia phỏng vấn qua link: https://goo.gl/s73ph4
Mỗi sinh viên có thể chọn nhiều công ty để tham  gia phỏng vấn
+ Chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng
- Từ ngày 18/7 đến ngày 20/7/2017: Sinh viên nộp hồ sơ (giấy) theo yêu cầu của DN trực tiếp tại Phòng QH Doanh nghiệp
- Từ ngày 21/7 đến ngày 30/7/2017: Sinh viên cập nhật Email thường xuyên và giữ điện thoại liên lạc nhận thông báo cập nhật về lịch phỏng vấn cụ thể các công ty đã ứng tuyển
- TUẦN LỄ TUYỂN DỤNG NHÂN TÀI Từ ngày 01 – 05/8/2017: sinh viên tham gia phỏng vấn theo lịch đã được sắp xếp
Chi tiết về công ty, vị trí tuyển dụng, yêu cầu hồ sơ xem tạị: https://goo.gl/QncCMZ
                                                                                                      PHÒNG QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Download các file đính kèm:
Danh sách Doanh nghiệp và các vị trí tuyển dụng
- Thông tin Doanh nghiệp
From ứng tuyển

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *
Truy cập tháng:1,276,521

Tổng truy cập:18,946,210

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Tp.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84 - 028) 38968641 - (+84 -028) 38961333 - (+84 -028) 37221223
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: pmo@hcmute.edu.vn